Ἡ φοβερὴ ἐξομολόγηση τοῦ Τρύφωνα στὸν ἄγ. Νικόλαο Πλανᾷ … φονιᾶς πόρνος μοιχός, κατάρα Θεοῦ. 1958

Η φοβερή εξομολόγηση του Τρύφωνα στον άγ. Νικόλαο Πλανά … φονιάς πόρνος μοιχός, κατάρα Θεού. 1958