Ἡ πραγματική μας πατρίδα, Ὁσ. Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Ἡ πραγματική μας πατρίδα, Ὁσ. Ἐφραίμ τοῦ Σύρου