Ἡ πατρικὴ αὐθεντία – Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου – π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος †

Ἡ πατρική αὐθεντία – Κυριακή του Ασώτου
Ομιλεί ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.