Ἡ μεγαλύτερη ἀρρώστια τῆς ψυχῆς – π. Ἐπιφάνειος Γιάγκου

Η μεγαλύτερη αρρώστια της ψυχής
Ομιλεί ο αρχιμανδρίτης π. Επιφάνειος Γιάγκου.
Κυριακή του Τυφλού