Ἡ κατάκρισις

Η κατάκρισης
Ομιλεί ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.
Εκφωνήθηκε στις 28-2-1993
Κυριακή της Τυρινής