Ἡ θεραπεία τῆς συγκύπτουσας – π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος +

Η θεραπεία της συγκύπτουσας
Κυριακή Ι’ Λουκά – Η θεραπεία της συγκύπτουσας – π. Αθανάσιος Μυτιληναίος