Ἡ Θεία Γέννηση τοῦ Χριστοῦ – Γέροντας Ἐφραὶμ Ἀριζόνας +

Η Θεία Γέννηση του Χριστού
Ο μααριστός γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας ομιλεί για την Γέννηση του Χριστού.