Ἡ δολιότητα του διαβόλου – π. Νικόλαος Λουδοβίκος

Η δολιότητα του διαβόλου
Ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος μιλάει για την δολιότητα του διαβόλου και κατά τα άλλα έλεγε: “Ο διάβολος είναι πολύ πονεμένος και πολύ φοβισμένος.
Και αυτό θέλει να το μεταδώσει και σε σένα και σε μένα. Αλλά δεν το κάνει αυτό το πράγμα παρουσιάζοντας αυτά όπως είναι, αλλά όπως εμείς θα θέλαμε να τα δούμε”.