Ἐνας μεγάλος ἅγιος τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Γέρ. Σίμων Ἀρβανίτης

Ενας μεγάλος άγιος της Ορθόδοξης πίστης μας. Γέρ. Σίμων Αρβανίτης
Συνεντεύξεις
Γέροντας Σίμων Αρβανίτης.