Ἅγιος Πορφύριος, τὸ μεγάλο μυστικό

Άγιος Πορφύριος το μεγάλο μυστικό
Ομιλία του ιδίου του Αγίου με την φωνή του.
Άγιος Πορφύριος