Ἅγιος Πορφύριος – Κύριε, ὅ,τι θέλει ἡ ἀγάπη σου

Άγιος Πορφύριος – Κύριε ότι θέλει η αγάπη σου