Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης – Χριστὸς Ἀνέστη

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης – Χριστός Ανέστη
Ο Άγιος Παΐσιος o Αγιορείτης ψάλλει το Απολυτίκιο του Πάσχα «Χριστός Ανέστη»