Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: Ἡ Παναγία ὁ πρῶτος καὶ τέλειος ἄνθρωπος – π. Βασίλειος

Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: Η Παναγία ο πρώτος και τέλειος άνθρωπος”
Αναφορά του π. Βασιλείου σε ομιλία του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα το 1976… εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου
“Η Παναγία ο πρώτος και τέλειος άνθρωπος”.