Ἄλλο ἡ ἀδυναμία καὶ ἄλλο ἡ ὑποκρισία – π. Ἀνδρέας Ἀγαθοκλέους

Άλλο η αδυναμία και άλλο η υποκρισία

Ομιλεί ο π. Ανδρέας Αγαθοκλέους.