Ἀφιέρωμα στὸν Ὅσιο Πορφύριο τὸν Καυσοκαλυβίτη – π. Εὐάγγελος Παπανικολάου

Αφιέρωμα στον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη
Ομιλία π. Ευαγγέλου Παπανικολάου