Ἀρχὴ Τριωδίου Τελώνου καὶ Φαρισαίου – π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος †

Αρχή Τριωδίου Τελώνου και Φαρισαίου
Ομιλεί ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.