Ἀργὸ Ἀπολυτίκιο Τιμίας Ζώνης – Ἱερομόναχος π. Θεοδόσιος

Αργό Απολυτίκιο Τιμίας Ζώνης
Ο ιερομόναχος πατήρ Θεοδόσιος του Κελλίου Αγίων Αναργύρων Νέας Σκήτης ψάλλει το Απολυτίκιο Τιμίας Ζώνης σε αργό μέλος, ήχος πλάγιος του τέταρτου (31 Αυγούστου).