Ἀπό ἄγριος, ἅγιος

Από άγριος, άγιος
Ομιλεί ο π. Ανδρέας Κονάνος.