Ἀπολυτίκιο Ἁγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας

Απολυτίκιο Αγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας.
Ψάλλει ὁ Γεώργιος Μπιλάλης
Από την Ακολουθία του Αγίου Γερασίμου (Ζωντανή ηχογράφηση) Γεώργιος Μπιλάλης.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Αὐτόμελον.
Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.

Άγιος Γεράσιμος ΚεφαλληνίαςΆγιος Γεράσιμος εν ΚεφαλληνίαπίστηΟρθοδοξίααγάπηΣυναξάριΣυναξαριστήςΑγιολόγιοΓεώργιος ΜπιλάληςΜπιλάλης