Ἀναστάσιμη Ἀκολουθία ἀπὸ Βατοπαιδινοὺς Πατέρες

Αναστάσιμη Ακολουθία από Βατοπαιδινούς Πατέρες
Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών πατέρων στην Αναστάσιμη Ακολουθία στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου