Ἀναβαθμοὶ ἐκ τῆς κλίμακος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου του Σιναΐτου – π. Συμεὼν Παπαδόπουλος

Αναβαθμοί εκ της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναϊτου
Ομιλεί ο π. Συμεών Παπαδόπουλος.