Ἀθωνικὸς Λόγος 2ο μέρος – Μοναχὸς Μωϋσῆς Ἁγιορείτης

Ἀθωνικὸς Λόγος 2ο μέρος – Μοναχὸς Μωϋσῆς Ἁγιορείτης
Ομιλεί ο μακαριστός Μωϋσής Αγιορείτης.