Ἀββᾶ Δωροθέου, περί ἀποταγῆς

Αββά Δωροθέου περί αποταγής