Χρειάζεται ἀγῶνας – Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος Καλαμαρᾶς †

Χρειάζεται αγώνας
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά
54. «Χρειάζεται αγώνας»,
Πνευματικές ομιλίες