Τὸ μυστήριο τοῦ γάμου

Ὁμιλεῖ ὁ καθηγητὴς Σταῦρος Μπαλογιάννης
Ομιλεί ο Δρ. Σταύρος Μπαλογιάννης Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.