Τὸ μπαλκόνι τῆς φιλίας

Το μπαλκόνι της φιλίας
Ομιλεί η μοναχή Γαβριηλία
Θέμα: Το μπαλκόνι της φιλίας ,η φιλία ,ο πλησίον.