Τὸ θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων – π. Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου

Το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων
Ομιλεί ο Αρχιμανδρίτης π. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου
Φλώρινα 26 07 2015
Κυριακή Η΄ Ματθαίου
Το θαύμα του πολλαπλασιασμού