Τὰς θύρας, τὰς θύρας… Πιστεύω… – Μητρ. Νικοπόλεως Μελέτιος Καλαμαρᾶς †

Τας θύρας, τας θύρας… Πιστεύω…
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά
Ανάλυση και σχόλια της Θείας Λειτουργίας
14. «Τας θύρας, τας θύρας… Πιστεύω εις ένα Θεόν…»