Τί ἐστὶν ἄνθρωπος; – π. Λουκᾶς Φιλοθείτης

Τι εστίν άνθρωπος;
Ομιλεί ο π. Λουκάς Φιλοθείτης.
21-10-1991