Σχέση μεταξύ διασκέδασης και νηστείας – Μητρο. Νικοπόλεως Μελέτιος Καλαμαράς †

Σχέση μεταξύ διασκέδασης και νηστείας
Περί νηστείας και τα οφέλη που παίρνουμε απ’ αυτήν.
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά
90. Σχέση μεταξύ διασκέδασης και νηστείας