Συγγνώμη, συγχώρηση, συγκατάβαση – π. Νικόλαος Λουδοβίκος

Συγγνώμη, συγχώρηση, συγκατάβαση
Θαυμάσια ομιλία του π.Νικολάου με θέμα την Συγχώρηση,την Συγγνώμη,την Συγκατάβαση με έναυσμα το Ευαγγελικό χωρίο “ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. ”

Η Εκκλησία του Χριστού είναι χώρος απόλυτης ελευθερίας…
Ο Θεός δεν παραβιάζει ποτέ την ελεύθερη βούληση του δημιουργήματός του, του “κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση” πλασμένου γιατί τότε δεν θα ήταν Θεός αγάπης , αλλά ένας τύραννος με επιβολή στους δούλους του… Σε αυτό τον δρόμο λοιπόν, που επιλέγει ο πιστός για να ακολουθήσει πίσω Του, πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά αυτά τα λόγια του Χριστού….

Ο διακεκριμένος ιερέας σε αυτό που τον καθιστά πολύτιμο για τους χριστιανούς, στην ερμηνεία και εμβάθυνση του Ευαγγελικού και Αποστολικού λόγου

Πηγή Αναδημοσίευσης : www.pigizois.gr/