Σπάνια ὁμιλία τοῦ ἴδιου του Ἁγίου Ἰάκωβου Τσαλίκη

Σπάνια ομιλία του ίδιου του Αγίου Ιάκωβου Τσαλίκη
Η φωνή του Αγίου Ιάκωβου Τσαλίκη.