Πῶς νὰ ἀκολουθήσεις πραγματικὰ τὸν Χριστὸ – Μητρ. Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος

Πώς να ακολουθήσεις πραγματικά τον Χριστό
Ομιλεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος.
Ομιλία Τετάρτης 14/09/2022 στην αίθουσα εκδηλώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Ερμηνεία προς Κορiνθίους Β’ Επιστολής Αποστόλου Παύλου Κεφάλαιο 7, στίχοι 2 μέχρι 4.

(Χωρήσατε ἡμᾶς· οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν. οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγω· προείρηκα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ συναποθανεῖν καὶ συζῆν. πολλή μοι παῤῥησία πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν· πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν.)