Πῶς νὰ μᾶς ἀφήσουν ἐπί τέλους οἱ κακὲς σκέψεις; Ἅγιος Πορφύριος

Πώς να μάς αφήσουν επιτέλους οι κακές σκέψεις; Άγιος Πορφύριος