Περὶ ὑπακοῆς – Ἅγιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης

Περί υπακοής – Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης
Ομιλία του Αγίου Εφραίμ Κατουνακιώτη προς τους υποτακτικούς του και όχι μόνο για την υπακοή των μοναχών.