Περὶ Ἀποστόλου Θωμᾶ – Γέροντας Παλαμᾶς Καλλιπετρίτης

Περί Αποστόλου Θωμά
Ομιλία του γέροντα Παλαμά Καλλιπετρίτη, που έγινε την Παρασκευή 6/10/2017, στο αρχονταρίκι (στην Τράπεζα) της Ι.Μ. Θεοτόκου Καλλίπετρας- Σκήτης Βεροίας, μετά το τέλος της Ιεράς αγρυπνίας, που έγινε για την εορτή του Αποστόλου Θωμά.