Περὶ ψεύδους. Ἂ’ μέρος – Μητρ. Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρᾶ †

Περί ψεύδους. Α’ μέρος
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά
Πνευματικές ομιλίες
31. «Περί ψεύδους. Α’ μέρος»,