Περὶ τῆς Πεντηκοστῆς – Ἀρχιμ. Ἐφραὶμ Δικαίου τῆς Ἱερᾶς Σκήτης Ἀποστόλου Ἀνδρέα

Περί της Πεντηκοστής – Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Αποστόλου Ανδρέα