Περὶ τῆς Κυριακῆς προσευχῆς – Κων/νος Γρηγοριάδης

Περί της Κυριακής προσευχής
Ομιλεί ο Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης.
Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως.