Περί γεύσεως,προσοχή ἐπί τῶν αἰσθήσεων

Περί γεύσεως,προσοχή επί των αισθήσεων.
Ομιλεί ο π. Μύρων Σιμωνοπετρίτης.

Περί γεύσεως.
Ομιλία Μύρωνος Ιερομονάχου στο Ιερό μετόχι της Αναλήψεως Βύρωνα.

Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, εγκράτεια, διάκριση, αυτάρκεια, κόρος