Πειράζει τὸν Θεὸ (Χριστὸ) ἂν ἁμαρτήσω; – π. Νικόλαος Λουδοβίκος

Πειράζει τον Θεό (Χριστό) αν αμαρτήσω;
Ομιλεί ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος.