Παραβολὴ ἄφρονος πλουσίου – π Νικόλαος Λουδοβῖκος

Παραβολή άφρονος πλουσίου
Ομιλία του π. Νικολάου Λουδοβίκου με έναυσμα το Ευαγγελικό χωρίο που αναφέρεται στην παραβολή του άφρονος πλουσίου.

Κανένα από τα υλικά αγαθά δεν είναι από την φύση του κακό και επιβλαβές. Κακή μπορεί να είναι η χρήση τους. Έτσι και τα χρήματα μπορούν να αποτελούν μία πηγή εξασφάλισης πιο άνετης διαβίωσης και τρόπος επίσης βοήθειας και συμπαράστασης προς τους συνανθρώπους μας, μέσω της ελεημοσύνης. Όμως ο κίνδυνος ως προς τα πλούτη βρίσκεται στην απόλυτη προσήλωση που μπορεί να αποκτήσει κανείς για απόκτηση και διαχείριση περισσότερων χρημάτων, η εξαφάνιση του πλησίον από την ζωή μας , η πλεονεξία και η αποκλειστική φροντίδα για το πως θα περάσουμε καλύτερα…Αποκοπτόμαστε από την αιωνιότητα, από τον Θεό και ο ορίζοντας μας γίνεται στενός, ατομικός, εγωιστικός και προσωρινός…..

Ο διακεκριμένος ιερέας σε αυτό που τον καθιστά πολύτιμο για τους χριστιανούς, στην ερμηνεία και εμβάθυνση του Ευαγγελικού και Αποστολικού λόγου.