Οὐδεὶς ἀμετανόητος στὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν – Γέρ. Ἐφραὶμ Ἀριζόνας

Ουδείς αμετανόητος στην βασιλεία των ουρανών
Ομιλεί ο μακαριστός Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεϊτης (Αμερικής)