Οἱ Ἅγιοι Πάντες – Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος

Οι Άγιοι Πάντες – Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος
Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος, αναφέρεται στην εορτή της Κυριακής των Αγίων Πάντων.
Ομιλία που έγινε στις 18 Ιουνίου του 2006.