Οἱ ἀρετές του χωρητικοῦ τῆς ψυχῆς – Μητρ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος

Οι αρετές του χωρητικού της ψυχής
Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος σε ομιλία του κατά τον Εσπερινό της Συγχωρήσεως, την Κυριακή της Τυρινής.
Το Θέμα της ομιλίας είναι: Οι αρετές του χωρητικού της ψυχής. Ο λόγιος μητροπολίτης αναλύει τις αρετές της συγχώρεσης, της υποχωρητικότητας, της παραχωρητικότητας, του πλατυσμού της καρδιάς, της αναχώρησης και της θείας περιχώρησης.