Οἱ σύγχρονες ἰδεολογίες

Οι σύγχρονες ιδεολογίες.
Ομιλεί ο θεολόγος και συγγραφέας Νικόλαος Βασιλειάδης.
Η ομιλία έγινε στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.