Οἱ δικοί μας σταυροί

Οι δικοί μας σταυροί
Ομιλεί ο π. Σεραφείμ Ζαφείρης.