Μικρὴ Εἴσοδος – Μητρ. Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρᾶ †

Μικρή Είσοδος † Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά
07. «Μικρή Είσοδος»
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά
Ανάλυση και σχόλια της Θείας Λειτουργίας.