Μαρία θερίζει, ζωναράδικος ἀπό τὴ Θράκη

Τῆς Θράκης τὴν παράδοση μὲ εὐλάβεια στηρίζω.

Της Θράκης την παράδοση με ευλάβεια στηρίζω και όπου σταθώ και όπου βρεθώ μια Θράκη ζωγραφίζω. 

ΜΑΡΙΑ ΘΕΡΙΖΕΙ – ζωναράδικος από τη Θράκη 

Το τραγούδι αυτό προέρχεται από την περιοχή της Καρωτής Διδυμοτείχου και ανήκει στους ζωναράδικους χορούς (ο ζωναράδικος είναι ο κατ΄ εξοχήν χαρακτηριστικός χορός της Θράκης και ονομάστηκε έτσι γιατί οι χορευτές χορεύουν σε κύκλο πιασμένοι απ΄ τα ζωνάρια των διπλανών τους). 

ΜΑΡΙΑ ΘΕΡΙΖΕΙ 
Όλους ο κό Μαργούδι Μαρί –
όλους ο κόσμους θέριζε 
θερίζει κι η Μαρία

Ολή μερί – Μαργούδι Μαρί –
όλη μερίτσα θέριζαν 
κάτσαν να μησμιργιάσουν

Πλυνή Μαργού – Μαργούδι Μαρί –
πλυνή Μαργούδ τα χέρια σου 
λίγο ψουμί να φάμι

Να μην εχού Μαργούδι Μαρί –
να μην εχού μωρό παιδί 
τα χέρια μ΄ να πλύνου