Μία γεύση ἀπό τό χιοῦμορ τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανασίου

Μία γεύση ἀπό τό χιοῦμορ τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανασίου